• Αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των εισφορών προς το Ι.Κ.Α.

  5 September 2016
  695 Views
  Comments are off for this post

  Αλλάζει από τη Δευτέρα, 5.9.2016 ο τρόπος πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α. μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, με τη χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

  Τι είναι η Τ.Π.Τ.Ε.
  Πρόκειται για έναν τριανταψήφιο κωδικό που αποδίδεται άπαξ στους εργοδότες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και όπως αναφέραμε αλλάζει τον τρόπο καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών που οφείλουν προς το Ίδρυμα οι υπόχρεοι εργοδότες. Η νέα αυτή διαδικασία είχε αναφερθεί αρχικά από τον 7/2015 (βλ. Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/535/28.7.2015) και τελικά δόθηκαν οι σχετικές διευκρινίσεις και οι λοιπές οδηγίες μετά από έναν ολόκληρο χρόνο  (βλ. Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: E40/433/ 10.6.2016 & Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/434/10.6.2016).

  Ποιες εισφορές αφορά
  Η Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) θα χρησιμοποιείται μόνο για τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται στην μηνιαία Α.Π.Δ. (κανονικές αποδοχές – bonus – Υπερωρίες – Αναδρομικά – Επιδόματα Αδείας – Δώρα κ.λ.π.) την μισθολογική περίοδο της υποβολής και οι οποίες δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Κατά συνέπεια η Τ.Π.Τ.Ε. αφορά ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να καταβληθούν έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης, για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Οικοδ/κων έργων ή την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου μήνα της απασχόλησης για τους εργοδότες του Δημοσίου, με δίμηνη προθεσμία καταβολής.

  Πως θα την εντοπίσουν οι εργοδότες
  Οι εργοδότες μπορούν να ενημερωθούν για την Τ.Π.Τ.Ε που τους αποδόθηκε, μέσω του λογαριασμού χρήστη που διατηρούν στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. προς τους εργοδότες, επιλέγοντας την ενότητα Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη (βλ. παρακάτω εικόνα 1) μπορούν να εντοπίσουν την Τ.Π.Τ.Ε (βλ. παρακάτω εικόνα 2). Επίσης, μπορούν και μέσω της επιλογής Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. (βλ. εικόνα 3)

  Πηγή: Taxheaven

  [05.09.2016]
  Continue Reading