• Ο Εν.Φ.Ι.Α. για το 2015 θα είναι ο ίδιος με το 2014 – Α.Φ.Μ. στα νεογένννητα από το 2016

  24 August 2015
  922 Views
  Comments are off for this post
  Με την εγγραφή τους στο ληξιαρχείο τα παιδιά που θα γεννηθούν από το 2016 θα λαμβάνουν και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, όπως γράφει η εφημερίδα «Καθημερινή» και επιβεβαιώνει ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών κος Τρύφων Αλεξιάδης.
  
  Μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι Mega, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών είπε ότι πρέπει να πάμε σε διαδικασίες απλοποίησης για τον πολίτη. Τα μωρά θα πρέπει να παίρνουν ΑΦΜ με την γέννησή τους, ενώ όσα δεν έχουν ΑΦΜ, μπορούν να πάρουν με την εγγραφή τους στο σχολείο την επόμενη χρονιά.
  
  Όσο για τον Εν.Φ.Ι.Α. τόνισε ότι για το 2015 θα είναι ίδιος με το 2014 αφού δεν μπόρεσε η κυβέρνηση με την διαπραγμάτευση να τον αλλάξει.

  Πηγή:  Taxheaven

  [24.08.2015]

   

  Continue Reading
 • (Ανανεωμένο – εμπλουτισμένο) – Οι αλλαγές του νόμου 4336/2015 – Όλες οι λοιπές αλλαγές στις προθεσμίες δηλώσεων, τις δόσεις πληρωμής του φόρου, το Γ.Ε.ΜΗ., την απόδοση φόρου μερισμάτων τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, το ΦΠΑ, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις των τελευταίων μηνών

  24 August 2015
  1035 Views
  Comments are off for this post
  Τις τελευταίες εβδομάδες μετά τον καταιγισμό ειδήσεων, τροπολογιών και παρατάσεων και ψηφίσεως νόμων έχουν αλλάξει καταληκτικές προθεσμίες και σημαντικές διατάξεις που αφορούν στην υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος το ΦΠΑ στην υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), Καθώς και σε άλλα σημαντικά θέματα
  
  
  Η επιστημονική ομάδα του κόμβου συγκέντρωσε όλες τις αλλαγές, αλλά και τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτές και παραθέτει στους συναδέλφους συνοπτικά και συγκεντρωμένα όλα τα νέα δεδομένα που ισχύουν, καθώς και τις σημαντικότερες τροποποιήσεις και αλλαγές που έχουν επιφέρει ο νόμος 4334/2015 και ο νόμος 4336/2015 (νέο μνημόνιο) που ψηφίστηκε στις 14.8.2015
  Αναλυτικά τα περιεχόμενα του άρθρου
  
   
  
  Ι. Δηλώσεις εισοδήματος Φυσικών προσώπων	
  α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής	
  β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων	
  γ) Έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων	
  δ) Προκαταβολή φόρου εισοδημάτος Φυσικών προσώπων	
  ΙΙ. Δηλώσεις εισοδήματος Νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014	
  α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής (ΝΕΟ)	
  β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης φορολογικού έτους 2014 (ΝΕΟ)	
  γ) Έκπτωση 2% στην πληρωμή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων	
  δ) Προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.	
  ΙΙΙ. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων με υπερδωδεκάμηνη χρήση .	
  ΙV. Υποχρεώσεις ΓΕΜΗ και σύγκληση Γενικών συνελεύσεων ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ (ΝΕΟ)	
  α) Σύγκληση γενικών συνελεύσεων (ΝΕΟ)	
  β) Υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (ΝΕΟ)	
  V. Καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης φόρου μερισμάτων 10% για το φορολογικό έτος 2014	
  VΙ. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)	
  VΙΙ. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων Οφειλών	
  VΙΙI. Καταβολή (πληρωμή) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών	
  ΙΧ. Ενδικοφανής προσφυγή	
  Χ. Τελευταίες τροποποιήσεις με τον νόμο 4334/2015
  ΧΙ. Τελευταίες τροποποιήσεις με τον νόμο 4336/2015	
  ΧIΙ. Παράταση στην υποβολή έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης εταιριών με υπερδωδεκάμηνη χρήση.	
  ΧΙΙΙ Πρόστιμα εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014
  
  
  
  Ι. Δηλώσεις εισοδήματος Φυσικών προσώπων
  
  
  
  α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
  
  -Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής Αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων έως τις 30η Αυγούστου 2015.
  
  (Δ.Τυπου υπ.Οικονομικών)
  
  (ΠΟΛ.1151/14.7.2015)
  
  (ΠΟΛ.1130/25.6.2015)
  
   
  
  
  
  β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
  
  Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων
  
  -Α Δόση για δηλώσεις που υποβάλλονται από 19.7.2015 και μετά, έως 31 Αυγούστου 2015 (παράταση με ΠΝΠ)
  -Α δόση για δηλώσεις που έχουν υποβληθεί έως 18.7.2015, έως 31 Ιουλίου 2015
  
  -Β Δόση έως 30 Σεπτεμβρίου 2015
  
  -Γ Δόση έως 30 Νοεμβρίου 2015
  
  
  
  γ) Έκπτωση 2% στην εφάπαξ πληρωμή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 
  
  Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό (2%). 
  
  Συνεπώς, εφόσον η καταβολή του φόρου γίνει εφάπαξ στην ημερομηνία υποβολής της πρώτης δόσης (ως άνω), τότε θα ισχύει και η έκπτωση 2% στο σύνολο του φόρου. Η έκπτωση καλύπτει το σύνολο του φόρου που απορρέει από το εκκαθαριστικό ήτοι το φόρο εισοδήματος και κατά περίπτωση όπου επιβάλλεται, την εισφορά αλληλεγγύης και το φόρο πολυτελείας.
  
  (ΝΕΟ) Η έκπτωση ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 , καταργείται όμως για το φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2015 σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν. 4336/2015 (Δείτε πιο κάτω τις μεταβολές του νόμου αυτού)
  
  Η τροποποίηση αυτή έγινε με την κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 67 το οποίο καταργήθηκε για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, σύμφωνα με την περίπτωση 11η της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015.
  
   
  
  (ΝΕΟ)δ) Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Φυσικών προσώπων (τροποποίηση με τον νόμο 4336/2015)
  
  
  
  Μετά τις τροποποιήσεις του νόμου 4336/2015 στον ΚΦΕ και συγκεκριμένα με την απαλοιφή της παραγράφου 34 του άρθρου 72 και την προσθήκη της νέα παραγράφου 38 στο ίδιο άρθρο επέρχεται μεταβολή για το φορολογικό έτος στην προκαταβολή φόρου των αγροτών. Η προκαταβολή για το 2014 ορίζεται σε 55% από 27,5% που ίσχυσε πριν την ψήφιση του νόμου 4336/2015
  
  Οι κατωτέρω τροποποιήσεις έγιναν με την περίπτωση 11δ την περίπτωση 11ε και την περίπτωση 11θ της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015.
  
  Τα σχετικά άρθρα του ΚΦΕ (69,72) διαμορφώθηκαν ως εξής:
  
   
  
  Αρθρο 69 ΚΦΕ Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα 
  
  1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.αυτής περιορίζεται στο μισό. 
   
  
  Αρθρο 72 ΚΦΕ
  (35) 34. Ειδικά, κατά το φορολογικό έτος 2014 για όσους αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα το προς βεβαίωση ποσό φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 69 περιορίζεται στο μισό.
  
  (39)38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους και σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
  
   
  
  Συνεπώς για τα φορολογικά έτη 2014,2015,2016 ισχύουν τα ακόλουθα ποσοστά προκαταβολής: 
  
  
  Φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα
  
  Φορολογικά έτη
  
  
  2014	2014	2015	2016
  
  Νέο μετά την ψήφιση του νόμου
  Αγρότες	27,5%	55%	75%	100%
  Λοιπά φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα	55%	55%	75%	100%
  
  Τα νέα ποσοστά προκαταβολών που ισχύουν από το φορολογικό έτος 2014 δημιουργούν υποχρέωση καταβολής επιπλέον ποσών από αυτά που ήδη έχουν καταβληθεί, για τις μέχρι τώρα υποβληθείσες δηλώσεις των αγροτών.
  
  Αναμένουμε από την Διοίκηση οδηγίες για το πως θα καταβληθούν και τα επιπλέον ποσά.
  
  
  
   
  
  
  
  ΙΙ. Δηλώσεις εισοδήματος Νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2014
  
   
  
  α) Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής
  
  Παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων έως την 28η Αυγούστου 2015. (ΠΟΛ.1130/25.6.2015)
  
  (ΠΟΛ.1151/14.7.2015) (παράταση έως 20 Αυγούστου)
  
  (ΠΟΛ.1183/20.8.2015) (Παράταση έως 28 Αυγούστου)
  
   
  
  (Τρ. με τον 4336/2015) β) Πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων σε περίπτωση χρεωστικής δήλωσης φορολογικού έτους 2014 (μεταβολή με τον 4336/2015)
  
  Με την απόφαση ΠΟΛ.1099/5.5.2015 ισχύουν τα εξής για τις δόσεις φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων
  
  Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
  
  Μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015 επέρχονται αλλαγές στην καταβολή φόρου εισοδήματος Νομικών προσώπων
  
  Στο άρθρο 72 του ΚΦΕ προστίθεται νέα παράγραφος 39, η οποία έχει ως εξής:
  
   
  
  Αρθρο 72 ΚΦΕ
  (40) 39. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβολή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.
  
  (ii. Η ισχύς της παρ. 39 αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.)
  
   
  
   
  
  Συνεπώς, για την καταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ισχύουν τα κάτωθι:
  
  
  α) Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 01.01.2014 - 31.12.2014 που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος τον Ιούνιο του 2015, η καταβολή του φόρου γίνεται σε επτά (7) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες έξι (6) μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη (2η) δόση μέχρι τις 31.07.2015, η τρίτη (3η) δόση μέχρι τις 31.08.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015, καθόσον, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν.4172/2013, η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.
  
  β) Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 01.01.2014 - 31.12.2014 που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος τον Ιούλιο του 2015, η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες έξι (5) μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη (2η) δόση μέχρι τις 31.08.2015, η τρίτη (3η) δόση μέχρι τις 30.09.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015.
  
  γ) Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 01.01.2014 - 31.12.2014 που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος από 1.82015 έως 14.8.2015 του 2015, η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη (1η) καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες έξι (4) μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη (2η) δόση μέχρι τις 30.09.2015, η τρίτη (3η) δόση μέχρι τις 31.10.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015.
  
  (Τρ. με τον 4336/2015)δ) Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος 01.01.2014 - 31.12.2014 που υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος από 15.8.2015 έως 20.8.2015 του 2015, η καταβολή του φόρου γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου.
  
   
  
  
  
  Ακολουθεί βοηθητικός σχετικός πίνακας:
  
   
  
  Καταβολή δόσεων από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
  για υποβολές:	1η Δόση	2η Δόση	3 η Δόση	4η Δόση	5 η Δόση	6η Δόση	7η Δόση
  Ιούνιο 2015	Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ.	31/7/2015	31/8/2015	30/9/2015	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015
  Ιούλιο 2015	Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ.	31/8/2015	30/9/2015	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015	
  Από 1.8.2015 έως 14.8.2015	Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ.	30/9/2015	31/10/2015	30/11/2015	31/12/2015	
  
  Από 15.8.2015 έως 20.8.2015	21/8/2015	30/9/2015*	30/10/2015*	30.11.2015*	31/12/2015*		
  Από 21.8.2015 έως 28.8.2015	Την επόμενη εργάσιμη από την υποβολή της δηλ.	30/9/2015**	30/10/2015**	30.11.2015**	31/12/2015**	
  
  *Την τελευταία εργάσιμη.
  
  ** Θεωρούμε ότι η διάταξη της παραγράφου 39 του ν.4172/2014 που ψηφίστηκε με τον ν.4336/2015 δεν μπορεί να ισχύσει ως προς την πρώτη δόση (21.8.2015) δεδομένου ότι η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 28 Αυγούστου. Συνεπώς μέχρι νεωτέρας οδηγίας από την φορολογική διοίκηση η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί με το προϊσχύον καθεστώς του νόμου 4336/2015. (Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης)
  
  
  
  
  
  (Τρ. με τον 4336/2015)γ) Έκπτωση 2% στην πληρωμή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων
  
  Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών. 
  
  Απαραίτητη προϋπόθεση -όπως και στην περίπτωση των φυσικών προσώπων- είναι η εξόφληση του συνόλου του φόρου που θα προκύπτει από την υποβολή της δήλωσης (έντυπο Ν) να γίνει εφάπαξ και μέχρι την προθεσμία δήλωσης εισοδήματος.
  
  Η έκπτωση ισχύει για το φορολογικό έτος 2014 , καταργείτε όμως για το φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2015 σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν. 4336/2015 (Δείτε πιο κάτω τις μεταβολές του νόμου αυτού)
  
  Η τροποποίηση αυτή έγινε με την κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 68 το οποίο καταργήθηκε για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, σύμφωνα με την περίπτωση 11θ της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015.
  
  
  (Τρ. με τον 4336/2015) δ) Προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. 
  
  
  Μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015 επέρχονται αλλαγές στην προκαταβολή φόρου νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2014 .
  
  Τα άρθρα 71 και 72 του Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) διαμορφώνονται ως εξής μετά την τροποποίησή τους με τις περιπτώσεις 11α,11β,11γ της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015:
  
  
  Αρθρο 71. Προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
  
  1. Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους. Το ίδιο ποσοστό ισχύει και για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 
  
  2. Για νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β', γ' , ε' και στ' μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45, το ποσοστό της παραγράφου 1 είναι πενήντα πέντε τοις εκατό (55%). 
  2. Το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β', γ’ , ε' και στ’ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45.
  [β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
  γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,
  ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
  στ) κοινοπραξίες,]
  
  
  
  Αρθρο 72 ΚΦΕ
  (37) 36. Ειδικά, για τα εισοδήματα και τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της παραγράφου 2 του άρθρου 71 που εφαρμόζεται για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες των περιπτώσεων β', γ' ε' και στ' μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45 ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
  
  36. Το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 71 εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους το ποσοστό αυτό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
  
   
  
  Αναλυτικά η προκαταβολή φόρου εισοδήματος, όπως ισχύει μετά την ψήφιση του νόμου 4336/2015.
  
  
  Νομικά πρόσωπα - οντότητες
  
  Φορολογικά έτη
  
  
  
  2014	2014	2015	2016
  
  Νέο μετά την ψήφιση του νόμου
  α1	Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. (εκτός τραπεζών)	80%	100 %	100%	100%
  α2	Τράπεζες	100%	100%	100%	100%
  β	Προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.,)	55%	55%	75%	100%
  γ	Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, σωματεία και ιδρύματα	55%	55%	75%	100%
  δ	Συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών	80%	100%	100%	100%
  ε	Κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς	55%	55%	75%	100%
  στ1	Κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών	55%	55%	75%	100%
  στ2	Λοιπές κοινοπραξίες (στις οποίες δεν συμμετέχουν μόνο προσωπικές εταιρείες)	80%	100%	100%	100%
  ζ	Λοιπές νομικές οντότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται ανωτέρω	80%	100%	100%	100%
  Τα νέα ποσοστά προκαταβολών που ισχύουν από το φορολογικό έτος 2014 δημιουργούν υποχρέωση καταβολής επιπλέον ποσών από αυτά που ήδη έχουν καταβληθεί, για τις μέχρι τώρα υποβληθείσες δηλώσεις ορισμένων νομικών προσώπων.
  
  Αναμένουμε από την Διοίκηση οδηγίες για το πως θα καταβληθούν και τα επιπλέον ποσά.
  
  
  
  
  
   
  
  ΙΙΙ. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων με υπερδωδεκάμηνη χρήση . (ΝΕΟ)
  
  Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994 (νομικών προσώπων) με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014 υποβάλλονται έως την 28η Αυγούστου 2015. (Ανακοίνωση) - Προηγούμενες παρατάσεις δόθηκαν με τις : (Ανακοίνωση) (ΠΟΛ.1135/30.6.2015) (ΠΟΛ.1085/15.4.2015)
  
  
  Στην περίπτωση των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.), η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που αφορά στην ελάσσονα περίοδο με έναρξη εντός του 2013, θα υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την ως άνω ημερομηνία. 
  
  
  
  ΙV. Υποχρεώσεις ΓΕΜΗ και σύγκληση Γενικών συνελεύσεων ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ (ΝΕΟ)
  
  α) Σύγκληση γενικών συνελεύσεων
  
  Σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου 4331/2015, σε συνάρτηση με τις νέες καταληκτικές προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων για την σύγκληση της Γενικής συνέλευσης ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ θα ισχύσουν τα εξής:
  
  "Ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2014, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών.
  
  Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα ή σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα." (Δείτε το άρθρο 48 του ν. 4331/2015)
  
  
  Συνεπώς η Γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί νομίμως :
  
  Νομική μορφή 
  
  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης (ΠΟΛ.1130/25.6.2015)
  (ΠΟΛ.1151/14.7.2015)(ΠΟΛ.1183/20.8.2015)
  Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
  
  
  το αργότερο έως
  Ανώνυμες εταιρίες	28/8/2015	28/9/2015
  Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)	28/8/2015	28/9/2015
  Ι.Κ.Ε.	28/8/2015	28/9/2015
   
  
  β) Υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ
  
  Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν 3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
  Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν 3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.
  
  Συνεπώς οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης η 28η Σεπτεμβρίου 2015, είναι η εξής:
  
   
  
  Νομική μορφή 
  
  Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης	Υποβολή Πρόσκλησης σε Γ.Σ.	Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης)	Υποβολή Απόφασης Γ.Σ. στο ΓΕΜΗ
  
  το αργότερο έως	το αργότερο έως	το αργότερο έως	το αργότερο έως
  Ανώνυμες εταιρίες	28/9/2015	7.9.2015	08.09.2015	18/10/2015
  Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)	28/9/2015	
  08.09.2015	18/10/2015
  Ι.Κ.Ε.	28/9/2015	
  08.09.2015	18/10/2015
  Προσοχή. Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει συγκληθείηση της γενικής συνέλευσης σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30.6.2015 ή 30/7/2015ή 30.8.2015), δεν ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες αλλά οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 43β του νόμου 2190/1920 ( υποβολή οικονομικών καταστάσεων 20 πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της ΓΣ, και υποβολή Γενικής συνέλευσης εντός 20 ημερών από την συνεδρίαση της ΓΣ.).
  
  Σε κάθε περίπτωση η διάταξη που ψηφίστηκε με τον νόμο 4331/2015 (άρθρο 48) δεν μεταβάλει την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ, αλλά δίνει την δυνατότητα για σύγκληση της Γενικής συνέλευσης σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν. 4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2).
  
  Κατά συνέπεια όσα νομικά πρόσωπα έχουν ήδη συγκαλέσει τις Γενικές συνελεύσεις τους πριν την δημοσίευση του νόμου (π.χ. 15/6/2015), δεν μπορούν να επωφεληθούν από το άρθρο 48 του ν. 4331/2015.
  
   
  
   
  
  V. Καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης φόρου μερισμάτων 10% για το φορολογικό έτος 2014
  
  
  Παραθέτουμε έναν βοηθητικό πίνακα που αφορά στις προθεσμίες απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων, βασισμένο αφενός μεν, στον συνδυασμό των σχετικών διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε., αφετέρου δε, στα αναφερόμενα στις αποφάσεις ΠΟΛ.1042/26.1.2015 και ΠΟΛ.1011/2.1.2014. Υπενθυμίζουμε ότι, ο φόρος αυτός παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ' εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν4172/2013 -όπως ισχύουν- και αφορούν στα μερίσματα των εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους (βλ. σχετική απόφαση ΠΟΛ.1039/26.1.2015). 
  
  Ενδεικτικές προθεσμίες με βάση το φορολογικό έτος και τις προθεσμίες έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων από τους νόμους 2190/1920 (άρθρο 25), ν. 3150/1955 (άρθρο 10) και ν.4072/2012 (άρθρο 69 παρ. 2). 
  
  
  Φορολογικό έτος	Ημ/νία έγκρισης οικ. καταστάσεων	Χρόνος παρακράτησης φόρου	Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
  
  από	Το αργότερο έως	το αργότερο μέχρι τον	το αργότερο
  Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014)	1/1- 31/12/14	28/09/15	10ο 2015	28-12-2015
  Διανομή κερδών Ε.Π.Ε.	1/1- 31/12/14	28/09/15	10ο 2015	28-12-2015
  Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.	1/1- 31/12/14	28/09/15	10ο 2015	28-12-2015
  Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία	1/1- 31/12/14	
  9ο 2015*	27-11-2015**
  * Ανάλογα με την καταληκτική προθεσμία υποβολής της δήλωσης (σ.σ. η διανομή θεωρείται ότι έχει γίνει μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου εισοδήματος). Η καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων είναι η 20η Αυγούστου 2015 (ΠΟΛ.1151/14.7.2015)
  
  ** Η δήλωση υποβάλλεται 3 ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα ήτοι την 27η Νοεμβρίου. 
  
  Προσοχή η παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ) θα συγκληθεί τον μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την δυνατότητα που δίνει το άρθρο 48 του ν. 4331/2015.
  
  Σε περίπτωση που η Γενική συνέλευση έχει ήδη συγκληθεί σε διαφορετική ημερομηνία θα πρέπει να ακολουθηθεί ο γενικός κανόνας που ορίζεται από τον συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και .ΠΟΛ.1012/2014. (Δείτε και σχετικό μας άρθρο εδώ) και τον παρακάτω πίνακα.
  
   
  
  
  Φορολογικό έτος	Χρόνος παρακράτησης φόρου	Υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων
  
  από	
  το αργότερο
  Μερίσματα μετοχών Α.Ε. από κέρδη κλειόμενης χρήσης (2014)	1/1- 31/12/14	Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο	τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
  Διανομή κερδών Ε.Π.Ε.	1/1- 31/12/14	Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο	τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
  Διανομή κερδών Ι.Κ.Ε.	1/1- 31/12/14	Μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από το αρμόδιο όργανο	τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
  Διανομή κερδών Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία	1/1- 31/12/14	Μέσα σε ένα μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης	τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής
   
  
  Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που για τα κέρδη των προσωπικών εταιρειών του φορολογικού έτους 2014 δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, ο φόρος έχει ήδη παρακρατηθεί στο σύνολο των κερδών, καθόσον αυτά θεωρούντο ως διανεμόμενα. Κλείνοντας, να θυμίσουμε ότι το ειδικό έντυπο απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων θα το βρείτε συνημμένο στην απόφαση ΠΟΛ.1011/2.1.2014. 
  
  Οι παραπάνω προθεσμίες απορρέουν από τον συνδυασμό των αποφάσεων ΠΟΛ.1011/2.1.2014 και ΠΟΛ.1012/2014
  
  -Συγκεκριμένα σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1012/3.1.2014 η δήλωση υποβάλλεται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.
  
  -Η ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής ορίζεται από την ΠΟΛ.1011/2.1.2014 όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, και ειδικά για το εισόδημα από μερίσματα, η καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα.
  
   
  
  
  
  
  
  
  VΙ. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)
  
   
  
  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 η καταληκτική προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2015, της περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν.3427/2005, παρατείνεται έως και τις 27 Ιουλίου 2015. Προσοχή στην ανακοίνωση του υπ.Οικονομικών αναφέρεται -πιθανών εκ παραδρομής- ότι παρατείνεται η κατάθεση τροποποιητικών δηλώσεων Ε9. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ευθέως από την αιτιολογική έκθεση ούτε από την διάταξη του νομοσχεδίου.
  
  Σύμφωνα με το ΠΝΠ της 18 Ιουλίου 2015 : 
  Η καταληκτική προθεσμία της 30ης Ιουνίου 2015 της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Α' 312), η οποία παρατάθηκε έως και τις 27 Ιουλίου 2015 με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 (Α' 69), παρατείνεται εκ νέου έως και τις 26 Αυγούστου 2015.
  Αναλυτικά λοιπόν για τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων θα ισχύσουν τα εξής:
  
  Ε9 - 2015 (Μεταβολές από 1.1.2014 έως 31.12.2014) - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015
  
  Ε9 - 2016 (Μεταβολές από 1.1.2015 έως 31.05.2015) - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 26η Αυγούστου 2015
  
   
  
  Υπενθυμίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 47 του νόμου 4331/2015 άλλα και με την ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015 δεν μεταβάλλεται η προθεσμία υποβολής στοιχείων ακινήτων (Ε9) για μεταβολές στοιχείων ακινήτων από 1.6.2015 και μετά. Συνεπώς, όσοι φορολογούμενοι έχουν μεταβολές από την 1.6.2015 και μετά θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτου εντός 30 ημερών από την ημέρα μεταβολής, σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005.
  
  
  
  
  
  
  
  VΙΙ. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων Οφειλών
  
  α) Ρύθμιση οφειλών στην φορολογική διοίκηση. 
  
  -Νέα καταληκτική ημερομηνία - 15/7/2015 (σχετικό δελτίο τύπου) (Άρθρο 49 νόμου ν.4331/2015)
  
  α) Ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία
  
  -Νέα καταληκτική ημερομηνία - 31/7/2015 (σχετικό δελτίο τύπου) (Άρθρο 71 νόμου ν.4331/2015)
  
  
  
   
  
  VΙΙI. Καταβολή (πληρωμή) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών
  
  Δείτε το σχετικό άρθρο που ανανεώνεται με βάση την λήξη της τραπεζικής αργίας
  
  
  ΙΧ. Ενδικοφανής προσφυγή
  
  Η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής και αίτησης αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4174/2013, η οποία εκπνέει κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, αναστέλλεται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της εν λόγω τραπεζικής αργίας. (Βλέπε ΠΟΛ.1140/1.7.2015)
  
  Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΓΔΕ η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και η προθεσμία των εκατόν είκοσι (120) ημερών (αρ. 47 παρ. 3 ν. 4331/2015, ΠΟΛ.1144/3.7.2015) για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου.
  
  
  
  Χ. Τελευταίες τροποποιήσεις με τον νόμο 4334/2015
  
  Αλλαγές στο ΦΠΑ (συντελεστές) - Στην φορολογία - Στην εισφορά αλληλεγγύης και στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης. (Δείτε το σχετικό άρθρο)
  
   
  
  (Τρ. με τον 4336/2015)ΧΙ. Λοιπές τροποποιήσεις με τον νόμο 4336/2015
  
  Οι αλλαγές στην προκαταβολή και τις δόσεις φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων αναφέρονται ανωτέρω στο παρόν άρθρο.
  Οι αλλαγές στο ΦΠΑ με τον νόμο 4336/2015 - Οι αλλαγές του συντελεστή Φ.Π.Α. στα κρέατα με το νόμο 4336/2015 και από πότε θα ισχύσουν
  Οι Αλλαγές στον Εν.Φ.Ι.Α. με τον νόμο 4336/2015
  Οι μεταβολές στις ρυθμίσεις οφειλών με τον νόμο 4336/2015
  Οι μεταβολές στο Κ.Ε.Δ.Ε. (ακατάσχετο - ρύθμιση - ληξιπρόθεσμες κλπ)με τον νόμο 4336/2015
  Οι αλλαγές στην φορολογία πλοίων με τον νόμο 4336/2015
  Ποιοι φόροι και ποια τέλη υπερ τρίτων καταργούνται με τον νόμο 4336/2015
  Οι αλλαγές στο επάγγελμα του λογιστή και του ορκωτού ελεγκτή με τον νόμο 4336/2015
  Οι μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στη φορολογική πολιτική - Από τον Οκτώβριο το δεύτερο κύμα μέτρων. Ανατροπές στην φορολογία, στου ελέγχους, και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
   
  
   
  
  ΧΙΙ. Παράταση στην υποβολή έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης εταιριών με υπερδωδεκάμηνη χρήση.
  
  Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του 2014 ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1159/ φορολογίας εισοδήματος σύμφωνα με την ΠΟΛ.1159/22.7.2011. Με την ΠΟΛ.1150/10.7.2015 παρατείνετε η προθεσμία έως την 30η Σεπτεμβρίου 2015.
  
  Υπενθυμίζουμε ότι για την έκθεση της φορολογικής συμμόρφωσης των νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2015 που διέπεται από τις διατάξεις του ν.4172/2013 από τον νόμο 4172/2013 ισχύει πλέον η ΠΟΛ.1124/18.6.2015 και το σχετικό άρθρο 65α του Κ.Φ.Δ..

  Πηγή: Taxheaven

  [24.08.2015]


  Continue Reading
 • Δημοσιεύθηκε και η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων φυσικών προσώπων στο ΦΕΚ

  24 August 2015
  791 Views
  Comments are off for this post

  ΠΟΛ 1184/2015
  (ΦΕΚ Β’ 1816/21-08-2015)
  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών. 2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ220/30.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1598) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 67 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύουν και ειδικότερα της παραγράφου 7 του άρθρου 67. 4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν. 5. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ Α΄ 34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 6. Την ΠΟΛ.1130/25.6.2015 (ΦΕΚ Β΄1257) «Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν.4172/2013» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την ΠΟΛ.1151/14.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1500). 7. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet. 8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Η παράγραφος 1 της αριθμ. ΠΟΛ.1130/25.6.2015 (ΦΕΚ Β΄1257) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την αριθμ. ΠΟΛ.1151/14.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1500) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 30ή Αυγούστου 2015.». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 21 Αυγούστου 2015 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

  Πηγή: Taxheaven

  24/08/2015

  Continue Reading