• Έως την 29η Ιουνίου η απόδοση φόρου μερισμάτων 10% για τις Ε.Π.Ε

  18 June 2015
  1288 Views
  Comments are off for this post

  Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι στις 29 Ιουνίου 2015 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης φόρου μερισμάτων από την διανομή κερδών Ε.Π.Ε. για το φορολογικό έτος 2014. Ο φόρος μερισμάτων παρακρατείται και αποδίδεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν συντρέχει απαλλαγή παρακράτησης κατ’ εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013 -όπως ισχύουν- και αφορούν στα μερίσματα των εταιρειών που ανήκουν σε ομίλους (βλ. σχετική απόφαση ΠΟΛ.1039/26.1.2015). Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1012/3.1.2014, ισχύουν τα εξής: “Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση για την απόδοση αυτού, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής”. H καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/2.1.2014, σε κάθε περίπτωση νοείται ότι έχει διενεργηθεί μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του ισολογισμού από τα αρμόδια όργανα. Εφόσον η έγκριση του ισολογισμού των εταιριών Ε.Π.Ε. έγινε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τον Μάρτιο του 2015, η καταβολή των μερισμάτων θεωρείτε ότι έχει γίνει μέσα στον Απρίλιο του 2014. Κατ επέκταση η παρακράτηση και η υποβολή της δήλωσης πρέπει να γίνει 3 ημέρες πριν το τέλος του Ιουνίου του 2015. Εφόσον όμως η τρίτη ημέρα πριν το τέλος του Ιουνίου συμπίπτει με αργία (Σάββατο), τότε η υποχρέωση μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη, ήτοι την 29η Ιουνίου 2015, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ΚΦΔ. (ν.4152/2013). Για την απόδοση του φόρου μερισμάτων πρέπει να χρησιμοποιείτε το έντυπο  που προβλέπεται στην απόφαση ΠΟΛ.1011/2.1.2014. Το έντυπο αυτό μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ και σε μορφή excel. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται στην Δ.Ο.Υ. και μαζί με το έντυπο της δήλωσης είναι χρήσιμο να έχετε μαζί και το πρακτικό Γενικής Συνέλευσης. Δείτε επίσης και το σχετικό άρθρο του κόμβου σχετικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου μερισμάτων των άλλων νομικών μορφών εταιριών εδώ.

  Πηγή: http://www.taxheaven.gr Δείτε περισσότερα http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/24109
  © Taxheaven

  [18.06.2015]
  Continue Reading
 • Αναγκαία η παράταση της ημερομηνίας σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των Α.Ε.

  4 June 2015
  688 Views
  Comments are off for this post

  Τα όσα ζούμε την φετινή χρονιά σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων δεν έχουν προηγούμενο και ευχόμαστε ούτε και “επόμενο”.

  Δεν μας φτάνουν τα προβλήματα με την υποβολή του Ε1, και οι απίστευτες καθυστερήσεις, έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της υποβολής των δηλώσεων Νομικών προσώπων, που φέτος θα γίνουν σε ένα ενιαίο έντυπο.

  Σαν σήμερα όλες τις προηγούμενες χρονιές είχε ολοκληρωθεί η υποβολή των δηλώσεων Νομικών προσώπων, ενώ φέτος δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε θα “ανοίξει η σχετική εφαρμογή στο TaxisNet

  Δυστυχώς όμως δεν είναι όμως μόνο αυτό το πρόβλημα. Η καθυστέρηση στην έκδοση της ερμηνευτικής εγκυκλίου των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ (ΠΟΛ.1113/2.6.2015)  που αφορά τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων έχει επίπτωση -όπως επισημάνθηκε ήδη από πολλούς συναδέλφους- στα φορολογικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια και στις οικονομικές καταστάσεις τους.

  Προσθέστε στα ανωτέρω την καθυστέρηση της έκδοσης της εγκυκλίου που αφορά το Φορολογικό πιστοποιητικό των Ελεγκτών (άρθρο 65α του ΚΦΔ 4174/2013). Η σχετική διάταξη προβλέπει την έκδοση απόφασης η οποία ακόμα δεν έχει δημοσιευθεί και η οποία καθορίζει τα αντικείμενα και τον τρόπο του ελέγχουν των ελεγκτών για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού.

  Με βάση όλα όσα προαναφέραμε θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη το υπ. Ανάπτυξης να επιληφθεί άμεσα επί του θέματος και να  προβεί σε άμεση νομοθετική ρύθμιση για την παράταση στην σύγκληση των Γενικών συνελεύσεων έως 31.7.2015.

  Η παράταση αυτή θα  δώσει την δυνατότητα και τον απαραίτητο χρόνο στις επιχειρήσεις να τροποποιήσουν εφόσον χρειαστεί ορισμένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων και να υποβάλλουν  αυτά  στο ΓΕΜΗ μέχρι την 10η Ιουλίου 2015.

  Σε αντίθετη περίπτωση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι την 10η Ιουνίου (σε 6 μόλις  ημέρες) τις οικονομικές τους καταστάσεις στο ΓΕΜΗ με ότι αυτό συνεπάγεται στην περίπτωση που χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε μεταβολή στα οικονομικά στοιχεία.

  Υπενθυμίζουμε ότι και το Ο.Ε.Ε. έχει ήδη παρέμβει (δείτε εδώ σχετικά) με νομοθετική πρόταση προς το υπ.ανάπτυξης, ενώ παρόμοια  παράταση είχε δοθεί λόγω άλλων προβλημάτων και πριν δύο χρόνια με τον νόμο 4161/2013:

  ———————
  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4161

  Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις.
  (ΦΕΚ Α’ 143/14-06-2013)
  Άρθρο21.
  Αιτιολογική έκθεση:

  Η αλλαγή της επί δεκαετίες πρακτικής για την καταχώρηση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που επήλθε με το ν. 4072/2012 δεν έγινε εγκαίρως γνωστή στις επιχειρήσεις σχετικά με τους τρόπους πραγματοποίησής της. Τα Επιμελητήρια καθυστέρησαν να ενημερώσουν τα μέλη τους για τις νέες δυνατότητας δημοσιότητας και, σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού, υπήρξε αδυναμία εμπρόθεσμης καταχώρησης από τις Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) κάθε Επιμελητηρίου, των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων οικονομικού έτους 2013. Καθίσταται επομένως αναγκαία, ελλείψει υπαιτιότητας των επιχειρήσεων, η άρση, με νομοθετική ρύθμιση, των συνεπειών εκπρόθεσμης καταχώρησης των στοιχείων αυτών στο ΓΕΜΗ., μόνον για το τρέχον έτος και μόνον για έναν μήνα από την πάροδο της καταληκτικής ημερομηνία, δηλαδή μέχρι 10 Ιουλίου 2013.

  Άρθρο21.

  Ειδικά για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2012, οι προθεσμίες που ορίζονται στο άρθρο 25 του κ.ν.2190/1920 (Α’37), στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης παρατείνονται μέχρι τις 31.7.2013.

  [04.06.2015]

  ΠΗΓΗ : taxheaven

  Continue Reading
 • Οδηγίες χρήσης για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014

  4 June 2015
  718 Views
  Comments are off for this post

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Αθήνα, 03/06/2015

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

  Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση, την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών εξέδωσε οδηγό για την ορθή χρήση της εφαρμογής υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014.

  Ο 40σέλιδος εικονογραφημένος και αναλυτικός οδηγός που συνέταξε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γ.Γ.Δ.Ε. αποσκοπεί να ενημερώσει τους πολίτες για τη χρηστικότητα και τη λειτουργικότητα των οθονών της εφαρμογής, ερμηνεύει και επεξηγεί τα επίμαχα σημεία ως προς τη χρήση της, για την υποβολή του εντύπου Ε1 και των συνυποβαλλόμενων εντύπων Ε2 και Ε3 – όταν υπάρχει υποχρέωση.

  Ο οδηγός έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Γ.Γ.Δ.Ε. www.publicrevenue.gr

  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε.

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

  Ιστορικό Εκδόσεων

  1η έκδοση Αρχική 3 Ιουνίου 2015

  Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις οδηγίες

  [04.06.2015]

  ΠΗΓΗ : taxheaven

  Continue Reading
 • Μεγάλες αυξήσεις στην εισφορά αλληλεγγύης προβλέπει η ελληνική πρόταση

  4 June 2015
  882 Views
  Comments are off for this post

  Συγκεκριμένα, από 30.000 έως 50.000 ευρώ η εισφορά αλληλεγγύης αυξάνεται από 1,4% στο 2%.

  Μεγάλη αύξηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ για το 2015 και 2016 περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πρόταση που έχει σταλεί στους εταίρους-πιστωτές.

  Συγκεκριμένα, από 30.000 έως 50.000 ευρώ η εισφορά αλληλεγγύης αυξάνεται από 1,4% στο 2%.

  Από 50.001 έως 100.000 η εισφορά αυξάνεται σε 4%, από 2,1%.

  Από 100.001 ευρώ ως 500.000 ευρώ η εισφορά αυξάνεται από 2,8% σε 6%.

  Τέλος, το ποσοστό εισφοράς αυξάνεται σε 8% για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 500.000 ευρώ.
  [04.06.2015]

  ΠΗΓΗ : taxheaven

  Continue Reading