ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

-Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών.

-Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων.

-Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.

-Ενημέρωση Κ.Φ.Σ.Α και παραβάσεων.

-Διεκπεραίωση όλων των εξωτερικών εργασιών.

 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ

-Δηλώσεις φόρου εισοδήματος εταιρείων και φυσικών προσώπων.

-Δηλώσεις Ε9 και ΦΑΠ-ΕΝΦΙΑ.

-Μισθωτήρια και συμφωνητικά.

-Συμβουλές για κάλυψη τεκμηριών.

-Ισολογισμοί και αποτελέσματα.

-Ρυθμίσεις βεβαιωμένων οφειλών.

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

-Υπολογισμός μισθοδοσίας εισφορών και πληρωτέων ποσών.

-Προσλήψεις, αποχωρήσεις, αποζημιώσεις.

-Συμβουλές σε εργατικά και θέματα ασφαλίσεων προσωπικού.

-Υποβολή σε επιθεώρηση εργασίας ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΠ.ΜΜΕ.

 

ΝΟΜΙΚΕΣ

-Συστάσεις /Ενάρξεις/Μεταβολές/Συγχωνέυσεις/Διακοπές/Εκκαθαρίσεις εταιριών

και Ατομικών επιχ/σεων

-Συστάσεις καταστατικών και επιμέλεια από νομικούς,όλων των εταιρικών μορφών.

-Νομικές συμβουλές και ενέργειες από εξειδικευμένους νομικούς.