ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016

27 November 2017
609 Views
Comments are off for this post

Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ
ΕΤΟΣ 2016 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

ΕπωνυμίαΕ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
(Παρ.3(α) άρθρου 29)
Νομικός τύποςΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Παρ.3(β) άρθρου 29)
Περίοδος αναφοράς01/01/2016-31/12/2016
(Παρ.3(γ) άρθρου 29)
Διεύθυνση έδραςΓ.Ε.Μ.Η  ΑΡ.133213401000
(Παρ.3(δ) άρθρου 29)
Δημόσιο μητρώοΕ.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ Ι.Κ.Ε
(Παρ.3(ε) άρθρου 29)
Συνεχιζόμενη δραστηριότηταΗ οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της
(Παρ.3(στ) άρθρου 29) συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
  
ΕκκαθάρισηΗ οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
(Παρ.3(ζ) άρθρου 29)
Κατηγορία οντότηταςΠολύ Μικρή (παρ. 2(α) του άρθρου 1)
(Παρ.3(η) άρθρου 29)
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΟι χρηματοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) σε πλήρη συμφωνία με το Ν.4308/2014
  
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσειςΔεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις,εγγυήσεις
(Παρ. 16 άρθρου 29)ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
  
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του
(Παρ. 25 άρθρου 29) Διοικητικού Συμβουλίου.
  
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκανΣυντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση
(Παρ. 34 άρθου 29) αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5. και Β6. αντίστοιχα.