ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2016

27 November 2017
888 Views
Comments are off for this post
 Ε.ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ-Α.ΦΛΑΜΙΑΤΟΥ ΙΚΕ.
ΕΤΟΣ 2016 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Ε.Λ.Π
Πίνακας διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης ΕΤΟΣ 2016
ΠεριγραφήΛογιστική βάσηΦορολογική βάσηΔιαφορά βάσεων
Α.Λογιστικά κέρδη (προ φόρων)323.33
Πλέον: Προσωρινές (αντιστρέψιμες) διαφορές
α)…..
β) …..
Β.Σύνολο προσωρινών διαφορών
Πλέον: Μόνιμες (μη αντιστρέψιμες) διαφορές
α) Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες0,000,00
β) Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις00
Γ.Σύνολο μόνιμων διαφορών0,000,00
Φορολογητέα κέρδη περιόδου (Α+Β+Γ)323.22
Φόρος εισοδήματοςκαι τέλος επιτηδέυματος.1093.73
ζημιά μετά φόρων-770.51